Daně – využijte všech zákonných slev

Nemáme z nich radost, ale jsou povinností každého poplatníka a stát je nařizuje zákonem. Dělí se na daně přímé a nepřímé. Naše účetní kancelář se zabývá oběma druhy daní, mj. zpracovává přiznání k dani, vypočítává daně z přidané hodnoty či silniční daň, a nabízí také daňové poradenství. Přestože běžná účetní kancelář by měla zvládnout všechna úskalí daňových povinností, jen zkušení odborníci, kteří si daněmi zabývají neustále, dokáží uplatnit správně všechny odčitatelné položky, osvobození a slevy, které odvody daně významně snižují.

Daně z příjmu právnických osob jsou komplikované

Daně z příjmu právnických osob, které patří do přímých daní, se u nás platí nejen z podnikání v České republice, ale také z příjmů, které tyto společnosti mají v zahraničí. Platí také zahraniční firmy, které získaly příjmy ze zdrojů v Česku. Účetní kanceláře si s daněmi hravě poradí, nechte to na nich. Existuje totiž hodně výjimek a různých slev, které pak snižují daňové zatížení. Daně z příjmu právnických osob platí také nadace a různé spolky. Účetní kanceláře pro firmu zajišťují zpracování mezd a současně i daní, takže mají veškeré podklady, které pro řešení této problematiky potřebují.

Daně – provedeme vás úskalím DPH

Nepřímé daně, zejména daň z přidané hodnoty a spotřební daň, jsou už komplikované a je proto výhodné, aby je zpracovávaly účetní kanceláře. Přestože existují různé elektronické pomůcky, ne vždy dokáží postihnout všechny možnosti úlev a slev, které zákon připouští. Například daň z přidané hodnoty je pro stát jednou z nejdůležitějších daní, ale současně je zatížena značnou nepřehledností v našem daňovém systému. Účetní kanceláře si poradí například se správným postupem při zjištění nároku na odpočet daní, posoudí, zda mohou využít skupinové registrace či osvobození od daně bez nároku na odpočet nebo s nárokem na odpočet.