Externí či interní účetní

Při volbě služby – vedení účetnictví či zpracování mezd si můžete vybrat formu, které je pro vás nejvýhodnější. Naše účetní kancelář vychází svým klientům vstříc prostřednictvím maximální flexibility. Zvolit si můžete externí účetní službu nebo interní účetní. V prvním případě doručíte podklady a naši účetní je zpracovávají na našem ekonomickém systému. Vy šetříte prostor, zaměstnance včetně výpočetní techniky a softwarového vybavení, jež je také nutné pravidelně aktualizovat. V druhém případě naše účetní kancelář zajišťuje služby u vás na vašem systému.

Externí účetní přináší značné úspory

Externí účetní má proti interní účetní výhody zejména ve značné úspoře nákladů. Vy se o nic nestaráte, účetní kancelář si s vámi domluví pravidelné termíny, kdy dostanete výstup ze zpracování. Můžete je obdržet osobně nebo elektronicky. Nevýhodu je, že se musíte postarat o oběh dokladů a nemůžete do zpracování kontinuálně zasahovat, či průběžně získávat jednotlivé výstupy. Interní účetní naopak dochází do vaší firmy a veškeré podklady zpracovává na vašem systému. Vy máte vše pod dohledem, ale účetní kancelář vám uspoří většinou jen mzdové náklady.

On-line zpracování účetnictví

Vysoce sofistikovaným způsobem využití externích či interních služeb je on-line zpracování účetnictví či mezd. Je to výhodné pro společnosti, které potřebují mít výstupy z účetnictví k dispozici okamžitě. Účetní kancelář zpracovává podklady buď na svém ekonomickém systému, ale vy k nim máte přístup pomocí dálkové komunikace. To je forma externí účetní on-line. Hostování našeho sytému je zdarma, jen se ho musíte naučit ovládat. Nebo účetní kancelář zpracovává účetnictví na vašem systému, ale ze své kanceláře pomocí dálkového systému. Tato interní účetní forma je vhodná pro velké podniky, které disponují vlastním ekonomickým systémem, na němž současně běží i jejich informační data.