K příspěvku na stravování zaměstnanců je důležité také mít správné informace

Peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců je také nutné podle správných pravidel vyplácet i s ním náležitě daňově nakládat.

Více zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-gfr-penez-prispevek-na-strav-zamestnancu-11466