Novinky


Kontrola platnosti řidičského průkazu se vyplatí

Citelné pokuty na silnicích se dávají i za propadlé doklady. Více...
více...

Zajišťovací příkazy jsou stálé neuralgickým bodem Finanční správy

Rozčeřené vody kolem zajišťovacích příkazů se asi jen tak nezklidní. Více...
více...

Trestní zákoník bude ostře sledovat terorismus

Změna musí jít ruku v ruce se životem a jeho aktualitami a týká se to i trestního zákoníku. Více...
více...

Změny u EET se nemusí vždy týkat všech

Elektronická evidence novinkami neskrblí, ale ne vždy musí být v pozoru všichni, někdo si může jet vyjetou...
více...

Neschopenka i dovolená znamená dodržovat pravidla

Když jsme nemocní a nemůžeme se věnovat práci, je třeba dodržovat pravidla. A když si chceme vybrat zaslouženou...
více...

Podnikání na vedlejší činnost bude i v rove 2018 hodně hledové

Při podnikání se nelze vyhnout povinným platbám. Vyhnou se nepůjde ani v roce 2018, ale právě naopak, peněz bude...
více...

Zaměstnanec v cizině má své klady i zápory

Na práci v cizině nelze pět vždycky chvalozpěvy, zaměstnavatelé jí občas i spílají. Více...
více...

Informace podstatné pro budoucí důchod by už měly být ve schránkách

Důchod nám nespadne z nebe ani když do něho už není daleko, je důležité být pozorný a informovat se. Některé...
více...

Stejné podmínky pro operátory nemusí být stejné

Telefonní operátoři to je republika sama pro sebe i s vlastními zákony nebo si alespoň ty obecně platné upraví...
více...

Za selhání firmy na elektronické pokladny nebude trpět podnikatel

Jsou situace, kdy elektronicky evidovat tržby ani při nejlepší vůli nejde a trestat se také nebude. Více...
více...