Novinky


Trestní zákoník bude ostře sledovat terorismus

Změna musí jít ruku v ruce se životem a jeho aktualitami a týká se to i trestního zákoníku. Více...
více...

Změny u EET se nemusí vždy týkat všech

Elektronická evidence novinkami neskrblí, ale ne vždy musí být v pozoru všichni, někdo si může jet vyjetou...
více...

Neschopenka i dovolená znamená dodržovat pravidla

Když jsme nemocní a nemůžeme se věnovat práci, je třeba dodržovat pravidla. A když si chceme vybrat zaslouženou...
více...

Podnikání na vedlejší činnost bude i v rove 2018 hodně hledové

Při podnikání se nelze vyhnout povinným platbám. Vyhnou se nepůjde ani v roce 2018, ale právě naopak, peněz bude...
více...

Zaměstnanec v cizině má své klady i zápory

Na práci v cizině nelze pět vždycky chvalozpěvy, zaměstnavatelé jí občas i spílají. Více...
více...

Informace podstatné pro budoucí důchod by už měly být ve schránkách

Důchod nám nespadne z nebe ani když do něho už není daleko, je důležité být pozorný a informovat se. Některé...
více...

Stejné podmínky pro operátory nemusí být stejné

Telefonní operátoři to je republika sama pro sebe i s vlastními zákony nebo si alespoň ty obecně platné upraví...
více...

Za selhání firmy na elektronické pokladny nebude trpět podnikatel

Jsou situace, kdy elektronicky evidovat tržby ani při nejlepší vůli nejde a trestat se také nebude. Více...
více...

Elektronická evidence tržeb není jen zákonem zatracovaným

I zákony mohou soutěžit a podnikatelé měnit názory a chválit. Více...
více...

Minimální mzdy, zdravotní pojištění a důchody jsou velmi neklidné ekvivalenty

Minimální mzdy se změní téměř každý rok. Na uvedenou změnu musí nutně zareagovat zdravotní pojištění...
více...